runová jména
    Z názvů jednotlivých run můžeme seskládat i nejrůznější jména, která pak budou blahodárně působit na jejich nositele. Klasickým případem je anglosaský král Aethelstan. Jeho jméno se skládá z northumbrijských run Aethel a Stan; znamená „skála rodového majetku“. Je to jméno vskutku královské a jeho nositel mu dle historiků dělal čest.
    První část jména souvisí s runovým půlměsícem, kdy se daný člověk narodil či odhodlal přijmout nové jméno. Druhá pak vyplývá z času (narození/rozhodnutí). Prostřednictvím těchto referencí lze do osobního života uvést síly, které představují použité symboly.
    Tak například jméno Kenneth by se hodilo na chlapce narozeného 21. září ve 23.00 hodin. Skládá se z run Ken a Ethel, přičemž Ken vládne období od 13. do 28. září, zatímco Ethel hodině mezi 22.30 a 23.30. Dívka narozená 16. května v 16.45 by se mohla jmenovat Ingrid apod.

    Pro další použití následuje seznam run a jejich ostatních názvů. Použít lze i libovolný začátek slova, nemusíme do jména zahrnovat celý název runy. Je zde možné prostě kombinovat.

Fehu Feoh, Feo, Fé, Fa, Fee, Feu, Feh, Faihu, Frey 
Uruz Ur, Uur, Uraz, Urus 
Thurisaz Thorn, Thurs, Dorn, Thor, Thuris, Thiuth, Thyth 
Ansuz As, Asa, Ansus, Aza, Ass, Aesc 
Raido Rad, Rit, Rid, Rádh, Reid, Reda, Rait, Rat, Raidha 
Kaunaz Ken, Kaan, Cen, Kenaz, Kusma, Kaun, Chaon 
Gebo Gyfu, Gibo, Giba, Gibor, Gipt, Gewa 
Wunjo Wyn, Wunna, Win, Winne, Winja, Wunnaz, Vend, Huun 
Hagalaz Hagal, Haegl, Hagel, Haal, Hagl 
Nauthiz Nyd, Naut, Need, Nid, Not, Noicz, Naudhiz, Naudhr, Naudh 
Isa Is, Iss, Eis, Iiz 
Jera Yar, Jara, Jar, Jer, Ger, Gaar, Ar
Eihwaz Eoh, Eo, Eihwas, Eyz, Ihwar
Pertho Peorth, Purth, Perthro, Pertra, Pairthra 
Algiz Elhaz, Akiz, Eolh, Eolx, Elux, Ezec, Algis 
Sowulo Sigel, Sig, Sól, Sun, Sigi, Sigil, Sugil, Saugil 
Teiwaz Týr, Tiu, Tiews, Ti, Tir, Tyz 
Berkana Beorc, Birk, Bercna, Brica, Bar, Bjarkan, Bairkan, Borg 
Ehwaz Eku, Eh, Eoh, Ehwo, Aihws 
Mannaz Man, Maan, Manna,Mann, Madur, Madhr 
Laguz Lagu, Laf, Laukiz, Lagus, Lago, Laugur, Laaz, Lögr 
Inguz Ing, Ingwaz, Enguz, Iggws, Ine, Yngvi 
Othila Odal, Ethel, Aethel, Odil, Odhal, Othala, Utal 
Dagaz Dag, Dags, Dagr, Daeg, Dar, Daaz, Tag


runatál
Norská báseň Runatál je rozdělena na dvě různé části, obě dvě nám mají co říci při poznávání tajemství run. První část je jakýmsi úvodem, týká se Ódinovy oběti na stromu světa Yggdrasilu, odkud po devíti dnech a devíti nocích přinesl runy.

On visel na větry
zmítaném stromě,
v neznámu co koření;
jsa proklán kopím
po devět nocí
moudrý Ódin sám sobě obětí.

Nejedl chléb a nepil nic,
jen hleděl v hlubin tmy,
pak zaplakal a runy vzal.
Konečně vrátil se.

Bolthornův syn, který jest otcem Bestliným,
devět mi písní pěl, medovinu mi naléval,
čarovný Ódraedir.

Pak rostl v tajných věděních v moudrosti veliké
ožili skutky ve skutcích a slova slovům dala žít.
Runám se uč,
uč se je číst, ty mocné silné znaky ság,
znaky, jež Bolthorn krví psal
a Ódin do skal vyrýval.

Pro Ásy Ódin,
pro elfy Dáin,
Dvalin pro trpaslíků svět,
Asvid pro obry ukrutné,
a teď je ryju já.

Než stvořen člověk, Thund je ryl,
Co rychle vzchází, uvadá.

Umět je rýt, umět je číst,
vědět jak barvit, ověřit,
kterak se ptát a oběť dát,
odeslat je, i moc jim vzít.

Spíše se ptej než přechvaluj,
dar každý hledá dar,
raději odpusť než zatrať;
dříve než člověk napsal Thund.kouzla z runatálu
Osmnáct kouzel zmíněných v Runatálu je největší známou sbírkou runových magických praktik. Jednotlivě si je probereme a objevíme jejich účel a možné použití.

To kouzlo nezná žádný král
ni jiný smrtelník,
je k prospěchu a pomáhá,
když nemoc příjde rmoutivá.


Kouzlo povznáší ducha, vrací nám náladu při nemoci a depresi. Verš „jaké nikdo nezná“ se týká i ostatních sedmnácti zaříkávání, neboť jím k nám hovoří Ódin, když kouzla poprvé přináší lidem.

Druhé kouzlo, které znám,
je pro každého, kdo chce být
pomocen synům smrtelným
nemoci vyléčit.


Je to kouzlo dodávající léčitelské schopnosti. Jeho použití nám dá dar léčit své bližní.

Jest runa třetí, při boji
když nejhůř ti je,
otupí meče nepřátel
a zranění ti zahojí.


Válečné kouzlo, chránící jeho nositele před úhonou v případě konfliktu. Nejspíš bylo nošeno v podobě amuletu, jehož přítomnost byla zvenčí viditelná, což muselo nositeli poskytovat psychologickou výhodu.

Čtvrtá runa, když zajatý
jsi spoután v mocných řetězech,
vyřkneš ji, pouta rozlomíš,
věznitelům na vztek.


Kouzlo, jež má pomoci uprchnout z pout v zajetí, nevyžaduje tesání run. Runy jsou vyjádřeny jinou cestou, zvukem, tóny či formou intenzivního vnitřního soustředění.

Je pátá runa, když někdo šíp
vyšle v přátelů tvých směr,
ty dráhu jeho odkloníš,
včas stačíš střelu uzřet.


Obranné kouzlo, má změnit směr letící střely a poslat ji neškodně k zemi. Cynik by řekl, že dává nositeli možnost uhnout.

Šestá je runa prokletí,
vyrýt ji smíš na kořenech,
a toho, kdo ti zhoubu přál,
zánik a zkáza nemine.


Chrání nositele před nepřátelskou magií.

Znám sedmou runu: jestliže síň
a mé přátele plameny zachvátí,
i když oheň pálí a žhne,
mé kouzlo je zkrotí.


Kouzlo ke zvládnutí ohně.

Osmou znej runu, neb jednou,
až pocítí muž k muži zlost,
horké jim hlavy ochladíš
a rozhádané usmíříš.


Kouzlo k uklidnění horkých hlav, dnes by se uplatnilo při tišení hospodských rvaček. V nordických dobách, připomínající tak trochu Divoký západ na vrcholu slávy, bylo jistě dost užitečné.

Až s lodí budeš za bouře
na moři hledat ztracen sám,
devátou runou uspíš smršť
a unikneš z vln, jež nesou zmar.


Toto kouzlo drží lodě na hladině a vede je do bezpečných přístavů. Je příkladem ovládání počasí pomocí magie ve specifickém prostředí severského moře a bylo nepostradatelné pro každého, kdo se chtěl z dobrodružných a namáhavých výprav vrátit domů.

10 Když temných běsů průvody
tryskem se ženou v oblacích,
ztratí své tělo i duši,
má píseň pryč je odžene.


Germánské mýty a magie stojí u kořene středověké víry v čarodějnictví, takže se nedivme souvislosti mezi zněním kouzla a čarodějnicí létající na koštěti. Kouzlo upomíná i na převtělování, neboť duchové ztrácejí kůži – ovlivňujeme jejich duše i fyzická těla.

11 Když vésti musím do válek
pro slávu bohů druhy své,
kouzlo, jež vyřknu před bitvou,
činí z nich muže statečné.


Další zaříkávání pro ochranu v boji. To, že je nahlas odříkáváno, neznamená, že nebylo nejprve napsané. V našem případě na zadní straně štítu, tak jako erb je součástí jeho přední strany.

12 Viselce našels na stromě,
na větvi visí vysoké,
kouzlo mých modrých rytých run
nutí jej se mnou rozmlouvat.


Tak trochu nekromancie. Oběšení bylo nejčastější metodou obětování Ódinovi, stejně jako způsobem popravy. Tyto runy, ať už napsané nebo vytesané, vracely obětovanému člověku život.

13 Na hlavu syna, jemuž jest
otcem statečný bojovník,
vody proud liji ochranný,
v bojů vřavě ho ubrání.


Součástí tohoto kouzla bylo polévání vodou. Nemá však nic společného s křesťanským křtem. Jedná se pouze o kouzlo chránící v boji.

14 Čtrnácté kouzlo pomůže
vám mýty bohů znát,
Ásy od elfů rozlišit
nedokáže hlupák.


Zde máme příklad složitosti severské teologie. Dvě rodiny bohů byly Ásové a Vanové, klan Vanů tvořili především elfové. Jen vzdělaný člověk (a znalci run byli vzdělaní vždycky) rozpoznal, kam který bůh patří.

15 Patnácté zpíval Thjodraeri
u dveří Dellinga,
moc bohům, elfům vítězství,
moudrost pro Ódina.


Na kouzlu je nezvyklé, že jeho původ Ódin připisuje jinému autorovi. Thjodraeri je trpaslík a je pozoruhodné, že se jím odevzdává veškerá moc Ásům, Vanům, a především Ódinovi, s žádným prospěchem pro trpaslíky a jiné bytosti.

16 Po pažích běloskvoucích děv
a srdci panenském
s šestnáctým kouzlem kdo touží,
ten bude vyslyšen.


Kouzlo sice vychází z mužského pohledu, pracuje však oboustranně. S jeho pomocí získáte milovanou osobu.

17 Ten, kdo zná runu sedmnáctou,
již nikdy, nikdy neztratí
věrnost mladého děvčete
a láska mu provždy pokvete.


Jakmile jste pomocí šestnáctého kouzla získali milého či milou, pomůže vám kouzlo sedmnácté k trvalému partnerskému vztahu.

18 Nikomu nikdy nesmíš říct
kouzlo osmnácté,
jen ženě, s kterou sdílíš krb,
či vlastní sestře své.


Interpretace osmnáctého kouzla je nejsložitější. Jediné osoby opačného pohlaví, jimž je můžeme říci, jsou naši sourozenci či partneři. To implikuje osobní moc kouzla, jež zůstává osobní, dokud je jeho tajemství zachováno. Jeho cílem je snad osobní sblížení a duševní jednota s milovaným či sourozencem, jenž jsou jen jinou fyzickou podobou nás samotných.

Poslední verše
Poslední dva verše Runatálu budou velmi dobře srozumitelné těm, kteří se již někdy pokusili proniknout do některé magické disciplíny.

Trvá to, než se Loddfáfni
naučí všechny písně pět,
jež pro ty, kdo jim rozumí,
jsou pomoc v čase potřeby.

Nejvyšší pěl je v paláci,
lidem pomoc, zlost démonům,
zdráv, kdo je pěje, kdo je zná,
šťasten, i kdo jen poslouchá.Vztahy podle run
Fehu opětované city, naznačuje dokonce romantické dobytí srdce
Uruz vášeň mužského partnera
Thurisaz radí opatrnost – hrajme na čas
Ansuz pomohla by rada zkušenější osoby
Raido přináší spíš společenství než nesmrtelnou lásku, ale varuje před falešnými přáteli
Kaunaz potvrzuje vřelé přátelství, které může být podnětem pro vášnivější vztah
Gebo slibuje blížící se manželký svazek, dar bohů, vyrovnané partnerství
Wunjo předmět naší lásky a radost z tohoto svazku
Hagalaz runa zvratu, ale všechno trápení může být k dobrému; nepříjemný rozvod může vést k šťastnějšímu druhému sňatku
Nauthiz znamená „brát, co přichází“, potřebujeme vztah, i kdyby neměl být nejlepší
Isa není celkově dobrým znamením a může přinášet ochlazení vztahu až k možnému rozchodu
Jera mohl by naznačovat sňatek, protože je runou právních smluv
Eihwaz varuje před přeceňováním zamilovanosti – buďme rezervovaní
Pertho runa riskantních spekulací a tajemství, naznačuje sexuální soulad
Algiz chrání stávající vztahy a slibuje plodnost nových vztahů
Sowulo varuje před sobectvím, které by mohlo vztah nepříznivě ovlivnit
Teiwaz pro ženy představuje mužského partnera, jeho silné i slabé stránky
Berkana runa plodnosti, vztah bude vzkvétat
Ehwaz vidí nás mezi vztahy, v období změny, kdy můžeme potřebovat pomoc
Mannaz nabádá nás, abychom poznali sami sebe dřív, než budeme schopni poznávat druhé, a tudíž vytvořit dobrý vztah
Laguz význam může sahat od sexuální vášně až k dlouhodobému vztahu, od té doby budeme žít šťastně až do smrti
Inguz runa plodnosti, možná je na obzoru nová láska, nová rodina
Othila může znamenat ukončení vztahu, je runou smrti, nejen fyzické, ale také mentální a citové
Dagaz znamená proměnu, změnu vztahů nebo měnící se vztah

Anketa

Věříte výkladu z karet?

Ano zcela (3 149)
Ne vůbec (1 637)

Celkový počet hlasů: 5518